Microsoftteams Image (9)

SPAUDOS PRANEŠIMAS

Pasaulinė premjera: „Honda“ pristato pažangias ateities saugos technologijas, padėsiančias iki 2050 m. iki nulio sumažinti mirtinų eismo įvykių keliuose skaičių.
1440X810 675X450
 • Pasitelkdama dirbtinio intelekto ir ryšių technologijas, „Honda“ siekia sukurti visuomenę, kurioje kiekvienas galėtų mėgautis judėjimo laisve ir visiška ramybe


TOKIJAS, Japonija, 2021 m. lapkričio 25 d. -- Šiandien „Honda Motor Co., Ltd.“ visam pasauliui pristatė „Honda“ pažangias ateities saugos technologijas, kurios šiuo metu dar yra kuriamos. Naudodama šias technologijas, bendrovė siekia sukurti tokią visuomenę, kurioje nė vienas eismo dalyvis nepatirtų avarijų kelyje ir galėtų ramiai mėgautis mobilumo laisve.

Savo užsibrėžto tikslo – iki 2050 m. visame pasaulyje iki nulio sumažinti su „Honda“ motociklais ir automobiliais susijusių mirtinų eismo įvykių skaičių „Honda“ sieks naudodama dvi pagrindines technologijas. Viena iš jų – pirmoji pasaulyje dirbtiniu intelektu pagrįsta išmanioji pagalbinė vairuotojo technologija („Intelligent Driver-Assistive Technology“), kuri teikia kiekvieno asmens gebėjimus bei situaciją atitinkančią pagalbą, sumažindama vairavimo klaidas bei riziką, kad vairuotojas galėtų saugiai ir užtikrintai jaustis kelyje. Kita – saugaus ir patikimo tinklo technologija („Safe and Sound Network Technology“), kuri telekomunikacijomis sujungia visus eismo dalyvius – žmones bei transporto priemones ir numato gresiančius pavojus, padėdama žmonėms jų išvengti dar prieš susidūrimą.

Išsikelto tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti mirtinų eismo įvykių skaičių įgyvendinimas

„Honda“ yra pasiryžusi sukurti visuomenę, kurioje visi eismo dalyviai išvengtų nelaimingų atsitikimų kelyje. Tai atspindi pasaulinis šūkis „Saugumas visiems“. Siekdama šio tikslo, ji tiria ir kuria saugos technologijas (techninę ir programinę įrangą).

Kurdama visuomenę be eismo įvykių, „Honda“ iki 2030 m. visose pagrindinėse rinkose pasirodysiančiuose modeliuose naudos neseniai pristatytą įvairiapusišką saugos ir pagalbinių vairuotojo sistemų komplektą „Honda SENSING 360“. Be to, „Honda“ toliau plės motociklų aptikimo funkcijos naudojimą ir tobulins savo ADAS (pažangios pagalbinės vairuotojo sistemos) funkcijas. 

„Honda“ taip pat toliau plės motociklų saugos technologijų naudojimą ir siūlys saugos mokymo technologijas („Honda Safety EdTech“). Šiomis iniciatyvomis „Honda“ yra užsimojusi iki 2030 m. visame pasaulyje perpus*1 sumažinti su „Honda“ motociklais ir automobiliais susijusių mirtinų eismo įvykių skaičių. 
„Honda“ taip pat siekia ambicingo tikslo – iki 2050 m. iki nulio sumažinti mirtinų eismo įvykių skaičių, stengdamasi kuo anksčiau pritaikyti ateities saugos technologijas. 

Prie kiekvieno pritaikytas saugumas:

Išmaniosios pagalbinės vairuotojo technologijos paskirtis – vairavimas be jokių žmogiškųjų klaidų

 • Atlikusi originalų fMRI*2 pagrįstą žmogaus smegenų tyrimą ir rizikingos elgsenos analizę, „Honda“ nustatė žmogiškąsias klaidas lemiančius veiksnius. 
 • Remdamasi vairuotojo stebėjimo kameros perduodama informacija ir vairavimo įpročių modeliu, sistema numato prognozuojamas vairavimo klaidas. See tehnoloogia on välja töötatud selleks, et võimaldada igal juhil sõiduvigu vähendada ja liikumist ärevuseta nautida.
 • Ši technologija kuriama siekiant padėti kiekvienam vairuotojui sumažinti vairavimo klaidų skaičių ir mėgautis vairavimu be jokios įtampos.
 • „Honda“ numačiusi sukurti pagrindines technologijas pirmojoje 2020 m. pusėje, o jas praktiškai pritaikyti antrojoje 2020 m. pusėje. 

Siekdama išsiaiškinti pagrindines vairavimo klaidų, dėl kurių vairuotojas jaučia nerimą, priežastis, „Honda“ atlieka „žmonių supratimo technologijų“ tyrimus ir jas tobulina, taikydama fMRI*2 pagrįstą originalų metodą. 

Šalia esamų „Honda“ technologijų žmogaus elgsenai ir sąlygoms suprasti šiandien pristatyta pirmoji pasaulyje išmanioji pagalbinė vairuotojo technologija, kuri veikia su ADAS jutikliais bei kameromis galimiems pavojams aplink transporto priemonę nustatyti, todėl dirbtinis intelektas gali aptikti su vairavimu susijusius pavojus. Dirbtinis intelektas realiu laiku nustato optimalų vairavimo būdą ir siūlo kiekvieno vairuotojo sąmoningumą bei eismo situaciją atitinkančią pagalbą. 

Naudodama naujos kartos pagalbines vairuotojo funkcijas, kurios šiuo metu tiriamos ir tobulinamos, „Honda“ siekia užtikrinti naują saugumo be klaidų ir ramybės lygį pagal kiekvieno vairuotojo vairavimo būdą ir situaciją, kad būtų išvengta bet kokios galimos rizikos. 

<Trys „Honda“ siūlomi naujosios kartos pagalbinės vairuotojo technologijos privalumai>

 1. Jokių vairavimo klaidų (funkcinė pagalba):  
  Transporto priemonė teikia dirbtiniu intelektu pagrįstą pagalbą, kad būtų sumažintas nuokrypis ir išvengta veiksmų vėlavimo. 
   
 2. Jokių klaidų dėl pražiūrėjimo / prognozavimo (kognityvinė pagalba): transporto priemonė įspėja apie pavojus vaizdiniais, taktiliniais ir garsiniais signalais.
  Tiriamos ir tobulinamos technologijos: rizikos indikatorius, saugos diržų kontrolė ir 3D garsas. 

 3. Jokių klaidų dėl mieguistumo vairuojant ir neatsargaus vairavimo (pagalba dėmesingumui palaikyti): transporto priemonė padeda sumažinti vairuotojo nuovargį / mieguistumą.
  Tiriamos ir tobulinamos technologijos: biologinis grįžtamasis ryšys / vibracinė stimuliacija per sėdynės atlošą.  

„Honda“ toliau tobulins šiandien pristatytą išmaniąją pagalbinę vairuotojo technologiją ir toliau tęs plėtojimo darbus, siekdama pirmojoje 2020 m. pusėje sukurti pagrindines technologijas, o antrojoje 2020 m. pusėje pritaikyti jas praktiškai. 

Naudodama šią technologiją, „Honda“ patobulins įprastas pagalbines vairuotojo sistemas, kurios padeda vairuotojui išvengti pavojaus, kai jis kyla. Dirbtiniu intelektu pagrįsta pagalbinė vairuotojo technologija apsaugos vairuotoją nuo pavojų, siekdama visiškai eliminuoti žmogiškąsias klaidas, dėl kurių įvyksta daugiau nei 90 % eismo įvykių*3

Saugi visų eismo dalyvių tarpusavio sąveika:

Saugaus ir patikimo tinklo technologijos, telekomunikacijomis sujungiančios visus eismo dalyvius, sukūrimas

 • Sistema supranta / atpažįsta kiekvieno vairuotojo ir eismo dalyvio situaciją bei aplinką.
 • Informacija apie galimus pavojus eismo aplinkoje kaupiama serveryje per ryšių tinklą, o pavojai numatomi atkuriant eismo aplinką virtualioje erdvėje.
 • Sistema surenka tinkamiausią pagalbinę informaciją, perduoda ją kiekvienam eismo dalyviui ir skatina jį imtis veiksmų, kad būtų išvengta galimo pavojaus dar prieš jam iškylant.
 • Siekdama standartizuoti technologiją antrojoje 2020 m. pusėje, „Honda“ paspartins visos pramonės bei viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą.

Realizuodama savo mobilumo visuomenės be eismo įvykių viziją, „Honda“ sieks sukurti „saugią bendradarbiaujančią“ visuomenę, kurioje naudojamos telekomunikacijų technologijos leistų visiems eismo dalyviams palaikyti ryšį ir bendrauti.

Naudojant saugią ir patikimą technologiją, informacija apie galimus pavojus eismo aplinkoje, gauta iš pakelės kamerų, transporto priemonėse įrengtų kamerų ir išmaniųjų telefonų, bus kaupiama serveryje, kad būtų galima atkurti šią eismo aplinką virtualioje erdvėje. Šioje virtualioje erdvėje, atsižvelgdama į kiekvieno eismo dalyvio sąlygas ir charakteristikas, sistema prognozuoja / imituoja eismo dalyvių elgseną esant didelei susidūrimo rizikai. Tada sistema pateikia tinkamiausią pagalbinę informaciją, kad eismo dalyviai išvengtų pavojų.

Ši pagalbinė informacija automobilių ir motociklų vairuotojams bei pėstiesiems intuityviai perduodama per bendrą rizikos valdymo HMI (žmogaus ir mašinos sąsają), todėl sistema gali paskatinti eismo dalyvius imtis veiksmų, kad būtų išvengta susidūrimo dar prieš jam įvykstant. 

Siekdama įdiegti šią technologiją realiame pasaulyje po 2030 m., „Honda“ sukurs sistemą ir baigs jos efektyvumo bandymus pirmojoje 2020 m. pusėje, o vėliau paspartins visos pramonės, viešojo ir privačiojo sektorių atstovų bendradarbiavimą, kad antrojoje 2020 m. pusėje galėtų šią technologiją standartizuoti.

„Honda R&D Co., Ltd.“ prezidento ir įgaliotojo direktoriaus Keiji Ohtsu komentarai:

„Siekdama visiškai eliminuoti visiems eismo dalyviams kylančius mobilumo pavojus, „Honda“ siūlo saugumą ir ramybę kaip naują vertybę.  Pasitelkdama savo ateities saugos technologijas, kurios įkūnija šią naują vertybę, „Honda“ sieks iki 2050 m. visame pasaulyje iki nulio sumažinti su „Honda“ motociklais ir automobiliais susijusių mirtinų eismo įvykių skaičių. Mes toliau spartinsime pramonės ir viešojo bei privačiojo sektorių iniciatyvas, kad sukurtume visuomenę be eismo įvykių, kurioje visi eismo dalyviai rūpintųsi vieni kitais ir kurioje būtų galima laisvai judėti.“ 

  

1. Iki 2030 m. 50 proc. sumažinti mirtinų eismo įvykių, susijusių su „Honda“ motociklais ir automobiliais, skaičių, tenkantį 10 000 parduotų transporto priemonių, palyginti su 2020 m.
      2. Funkcinio magnetinio rezonanso tomografija arba fMRI (vienas iš aktyviųjų smegenų sričių atvaizdavimo metodų, pagrįstų kraujotakos pokyčiais) 
      3. Šaltinis: „Mirtinų eismo įvykių skaičius pagal teisės aktų pažeidimų tipą“, 2017 m. Japonijos kelių eismo saugumo apžvalga