3100X1330 Insurance

AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

Bendrovėje „Honda“ stengiamės, kad žmonės būtų patenkinti. Su „Honda“ automobilių draudimu gausite ir daugiau dalykų, kurie jus nudžiugins. Jei kartais atsitiktų nelaimė, pasirūpinsime, kad labai greitai galėtumėte tęsti kelionę.

Ir toliau – „Honda“

Įvykus kelių eismo įvykiui mes pasirūpinsime, kad jūsų automobilis būtų remontuojamas „Honda“ įgaliotame servise ir kad jūsų „Honda“ automobilis ir toliau būtų „Honda“. Jame naudojamos originalios „Honda“ dalys, kurias įmontuos „Honda“ išmokyti techniniai darbuotojai, o kad būtumėte visiškai ramūs, viskam bus suteikiama 3 metų garantija.

Pakaitinis automobilis

Kadangi žinome, kaip gali būti sudėtinga, kai automobilis nevažiuoja, mes suteiksime jums pakaitinį automobilį, kol jūsų automobilis bus remontuojamas, be to, netgi labai pasistengsime, kad tai būtų „Honda“.

Naujo automobilio keitimas

Jei nepraėjo daugiau nei 12 mėnesių nuo pirmosios registracijos dienos ir jį pavogė arba jo neįmanoma suremontuoti ar dėl padarytos žalos jis prarado daugiau nei 50 % savo vertės, skaičiuojant nuo vertės prieš kelių eismo įvykį, mes jį pakeisime visiškai nauju tokių pačių techninių charakteristikų automobiliu.

Gydymo išlaidos

Mes apmokėsime iki £500 už gydymo išlaidas kiekvienam asmeniui, kuris buvo sužeistas jūsų automobilyje kelių eismo įvykio metu, kuriame dalyvavo jūsų automobilis.

Draudimas užsienyje

Mes automatiškai apdraudžiame automobilio naudojimą Europos Sąjungoje. Šis draudimas neribojamas, jei kiekviena atskira kelionė trunka ne ilgiau nei 60 dienų.

Užrakto keitimas

Jei pametėte savo automobilio raktelį ar valdymo pultelį arba jis buvo pavogtas, mes sumokėsime iki €300 už pakeitimą.

Asmeninių daiktų draudimas

Mes apmokėsime iki €150 už asmeninius daiktus, prarastus arba sugadintus dėl kelių eismo įvykio arba vagystės.

Vaiko saugos kėdutės draudimas

Jei automobilyje įtaisyta vaiko saugos kėdutė ir jūsų automobilis pateko į kelių eismo įvykį arba buvo sugadintas dėl gaisro ar vagystės, mes apmokėsime iki €100 už kiekvienos vaiko saugos kėdutės pakeitimą, net jeigu ji šio įvykio metu nebuvo sugadinta.