3100X1330 Warranty

GARANTIJOS SĄLYGOS

Susipažinkite su „Honda“ garantijos salygomis.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Europos garantiją suteikia:

Honda Motor Europe Ltd., toliau - Honda. Ši garantija taip pat galioja Europos šalyse, išvardytose šiame puslapyje.

Taikoma Honda automobiliams:

Honda automobiliui, aprašytam Garantijos lape.
Garantijos lapas yra serviso knygelės 2-rajame puslapyje ir turi būti užpildytas įgalioto Honda atstovo, nurodant visus duomenis apie automobilį.
Tai turi būti Honda automobilis, kurį pagamino arba importavo į Europą Honda Motor Europe ir kuris atitinka Europos valstybių, išvardytų šiame puslapyje, homologacijos bei įstatymų reikalavimus.

Garantiją suteikia:

Honda Motor Europe Ltd., toliau - Honda.

Garantija suteikiama:

Jums kaip naujam savininkui, bet gali būti perduota vėlesniam naudotojui likusiam garantijos laikotarpiui.

Garantijos taikymas reiškia:

Kad Honda automobilis, neturės medžiagų ar gamybos defektų. Suteikiama garantija yra papildoma teisė, neribojanti jokių kitų pagal įstatymus suteikiamų teisių.
Garantiją sudaro:

 • Standartinė garantija
 • Paviršiaus korozijos garantija
 • Išmetimo sistemos garantija
 • Struktūrinės korozijos garantija
 • Pakabos garantija
 • IMA komponentų garantija (jei taikoma).
 • Daugiau iformacijos pateikta kituose puslapiuose.

Eurpos šalys, kuriose galioja ši garantija:

Visos Europos Sąjungos valstybės narės, Kroatija, Gibraltaras, Islandija, Norvegija, Serbija ir Šveicarija.

Priežiūros reikalavimai:

Siekiant vykdyti garantijos sąlygas, jūsų automobilis turi būti prižiūrimas pagal numatytą grafiką. Tai užtikrins, kad jūs gausite maksimalią apsaugą pagal taikomą garantiją.

Standartinė garantija 3 metai

Honda garantuoja, kad jūsų garantijos lape nurodytas Honda automobilis, 3-jus metus arba 100 000 km nuo garantijos pradžios datos, priklausomai nuo to, kas bus greičiau, neturės medžiagų ar gamybos defektų.

Šiuo laikotarpiu, atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą arba pakeis dalis nemokamai.

Paviršiaus korozijos garantija 3 metai

Honda garantuoja, kad jūsų garantijos lape nurodytas Honda automobilis, 3-jus metus nuo garantijos lape nurodytos garantijos pradžios datos, nepriklausomai nuo ridos, neturės korozijos žymių ant matomų dažytų paviršių.

Šiuo laikotarpiu, atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą nemokamai.

Išmetimo sistemos garantija 5 metai

Honda garantuoja, kad jūsų garantijos lape nurodyto Honda automobilio išmetimo sistema, 5-erius metus nuo garantijos lape nurodytos garantijos pradžios datos, nepriklausomai nuo ridos, neturės dėl korozijos atsiradusių kiaurymių.

Šiuo laikotarpiu atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą nemokamai. Ši garantija taikoma visoms išorinėms (matomoms) išmetimo sistemos dalims, t.y. kolektoriui, vamzdžiams, duslintuvo bakeliams ir katalizatoriui.

Struktūrinės korozijos garantija 12 metų

Honda garantuoja, kad ant jūsų garantijos lape nurodyto Honda automobilio kėbulo plokštumų ir struktūrinių detalių, 12-a metų nuo garantijos lape nurodytos garantijos pradžios datos, nepriklausomai nuo ridos, neatsiras kiauryminės korozijos.

Šiuo laikotarpiu, atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą nemokamai.
Sparnų plokštumos, variklio dangčio plokštuma, bagažinės dangčio plokštuma, durų plokštumos, dugno plokštumos, plokštuma po prietaisų skydu, ratų arkos, stogo plokštuma, statramsčių plokštumos, slenksčių plokštumos, priekiniai ir galiniai šoniniai statramsčiai.

Pakabos garantija 10 metų

Honda garantuoja, kad jūsų garantijos lape nurodyto automobilio atskiros dalys*, 10 metų nuo garantijos lape nurodytos garantijos pradžios datos, nepriklausomai nuo ridos, neturės funkcinių gedimų, atsiradusių dėl korozijos sukeltų kiaurymių,

Šiuo laikotarpiu atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą nemokamai.

 • Taikoma šioms dalims
 • Pakabos svirtys 
 • Pakabos sijos
 • Pusašiai
 • Stabdžių vamzdeliai
 • Kuro vamzdeliai 
 • Kuro bakas
 • Spyruoklės

Išimtys 3-jų metų dažytų paviršių korozijos garantijai:
Garantija netaikoma dalims po automobilio dugnu/ po variklio dangčiu/ pakabos komponentams/ vairo komponentams. (pastaba - po dangčiu reiškia varžtai, veržlės, kronšteinai, generatorius, galvutės gaubtas, variklio blokas ir t.t.). Taip pat netaikoma dalims, esančioms po bamperiais. Netaikoma sugadinimų, atsiradusių užteršus paukščių išmatomis ar pramoninėmis atliekomis, atveju.

Išimtys 5 metų išmetimo sistemos garantijai:
Garantija neapima šiluminių apsaugų, duslintuvo vidinių pertvarų bei vidinės katalizatoriaus struktūros.

Išimtys 10 metų pakabos garantijai:
Garantija neapima šarnyrų, amortizatorių,
pakabos spyruoklių, stabdžių diskų ir visų komponentų, kur korozijos pasekmė yra triukšmas. Neapima natūralaus susidėvėjimo ar piktybinio sugadinimo atvejų.
Išimtys struktūrinės korozijos garantijai:
Garantija neapima struktūrinės korozijos, atsiradusios dėl išorinių pažeidimų, tokių kaip akmenukų įbrėžimai/ įskėlimai ir pan. Neapima struktūrinės korozijos atvejų dėl laiku neatlikto remonto pastebėjus žalą, bei korozijos, kurios židinys yra ant briaunos.

IMA garantija

Honda garantuoja, kad jūsų garantijos lape nurodyto Honda automobilio IMA sistemos komponentai, išvardyti žemiau *, neturės medžiagų ar gamybos defektų šiems automobilaims:

- Civic Hybrid ir 2010 metų modelio Insight1- 8 metus arba 160 000 km, priklausomai nuo to, kas bus anksčiau, bei 5 metus arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kas bus anksčiau
- CR-Z, Jazz Hybrid ir 2011 metų ir vėlesnio modelio Insight2.
Šiuo laikotarpiu, atsiradus tokiems defektams, Honda, pagal garantijos sąlygas, atliks remontą nemokamai.

1 automobiliai, kurių kėbulo numeris JHMZE2830A, JHMZE2850A, JHMZE2870A 2 automobiliai, kurių kėbulo numeris JHMZE2830B, JHMZE2850B, JHMZE2870B

 • taikoma šioms dalims
 • Variklio statorius
 • Variklio rotorius
 • Akumuliatoriaus būsenos kontrolės įtaisas
 • Variklio galios keitiklio įtaisas
 • Akumuliatorius
 • Variklio valdymo elektroninis įtaisas
 • Akumuliatoriaus valdymo elektroninis įtaisas
 • Įtampos keitiklis

Honda e

"Honda e" akumuliatoriams suteikiama 8 metų arba 160.000 km garantija (jog per šį laikotarpį baterija išlaikys ne mažiau 70% įkrovos talpos).

 

SĄLYGOS

1. Svarstydamas garantinę pretenziją įgaliotas Honda atstovas įvertins žemiau nurodytas aplinkybes, galėjusias turėti įtakos pretenzijos atsiradimui:

 a. Ar buvo laikomasi nurodyto automobilio priežiūros plano pagal Honda standartus ir specifikacijas. Mes rekomenduojame, kad visus priežiūros ir remonto darbus atliktų įgaliotas Honda atstovas.
b. Įgaliotas Honda atstovas turi patikrinti automobilį kas 12 mėnesių, kad galiotų struktūrinės korozijos garantija. Savininkas yra atsakingas už visus remonto darbus, kurie buvo nurodyti kaip būtini garantijos galiojimui.
c. Defektus, tiesiogiai ar netiesiogiai įtakotus nepriklausomų dirbtuvių netinkamai atliktos priežiūros ar remonto.
d. Ar savininkas laiku atliko periodinius automobilio patikrinimus.
e. Bet kokias neleistinas automobilio modifikacijas ar pakeitimus, įskaitant pritaikymą alternatyviam kurui.
f. Defektai, atsiradę naudojant dalis, neatitinkančias originalių Honda dalių, priedų ir alyvų standartų bei specifikacijų.
g. Defektai, atsiradę dėl aplaidumo, netinkamo elgesio ar naudojimo kitaip nei nurodyta vartotojo instrukcijoje bei viršijant Honda nurodytas ribas ar specifikacijas (pvz.: leistina apkrova, keleivių kiekis ir t.t.).
h. Defektai, atsiradę naudojant abrazyvines arba chemiškai agresyvias valymo priemones.
i. Defektai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, aplaidumo, nepatyrusio ar nekvalifikuoto vairuotojo arba automobilio naudojimo varžybose, tokiose kaip lenktynės ar ralis.
j. Defektai, atsiradę dėl gamtos stichijų, gaisro, avarijos, vagystės ar šių reiškinių antrinių pasekmių.
k. Antriniai defektai, atsiradę dėl aplinkos sąlygų, kurių Honda negali kontroliuoti (pvz.: pramoninės ar buitinės atliekos, paukščių išmatos, jūros vanduo, druska ir kiti korozijos veiksniai).
l. Žala, atsirandanti bėgant laikui (natūralus dažytų, dengtų paviršių blukimas ir kitoks senėjimas).
m. Korozija, atsiradusi dėl visiško ar dalinio panardinimo į vandenį.
n. Paviršiaus korozija, atsiradusi dėl akmenukų išmušimų ar išorinių įbrėžimų, kurių Honda negali kontroliuoti.
o. Automobiliai (visų kategorijų), kuriuos nustatinėdamas draudiminę žalą draudikas nurašo, automatiškai netenka garantijos.

 

2.Garantija neapima įprastos priežiūros sąnaudų bei priemonių, tokių kaip alyva, uždegimo žvakės, filtrai ir t.t. Taip pat įprastai susidėvinčių dalių (tokių kaip sankabos paviršiai, frikciniai stabžių paviršiai, valytuvai, padangos, lemputės, saugikliai ir t.t.), išskyrus atvejus, kai nustatomi gamybos defektai.

3.Kitos su garantine pretenzija susijusios išlaidos, išskyrus nurodytas „Honda Assistance“ programoje, nėra dengiamos. Pavyzdžiui:

■ Išlaidos priverstiniam nuvežimui, telekomunikacijoms, apgyvendinimui, maistui ir kitiems su gedimu susijusiems dalykams.
■ Bet kokios išlaidos susijusios su asmens trauma ar netyčiniu turto sugadinimu.
■ Kompensacija už sugaištą laiką, komercinius nuostolius ar nuomos išlaidas pakaitiniam produktui remonto laikotarpiu.

4. Honda pasilieka teisę nuspręsti dėl reikiamo remonto apimties ir būdų. 

5. Visos garantinio remonto metu pašalintos detalės tampa Honda nuosavybe. 

6. Visoms pagal Garantiją pakeistoms dalims yra taikoma garantija likusiam garantijos galiojimo laikotarpiui.

7. Garantija neapima sugadintų, įskeltų ar įbrėžtų langų stiklų, nebent to priežastis medžiagų ar gamybos defektai.

8. Honda pasilieka teisę atlikti pakeitimus ir tobulinti bet kokį modelį be įsipareigojimo tai daryti jau parduotoms transporto priemonėms.