PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip NCG Import Baltics OÜ („mes“), kaip dalis „Nic. Christiansen Gruppen“, tvarkome jūsų asmens duomenis; ši politika išleista visų „Nic. Christiansen Gruppen“ įmonių vardu.  
„Nic. Christiansen Gruppen“ apima šias įmones: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra: 

NCG Import Baltics OÜ
CVR numeris: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Naudojame jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais. 

Kai naudojatės mūsų svetaine: 
Jūsų prašymų tvarkymas prieš pardavimą: asmens duomenys, prieš pardavimą pateikti naudojant internetines formas, pokalbių funkcijas ir t. t., naudojami tvarkant konkretų prašymą, pvz., prašymą dėl bandomojo važiavimo, brošiūrų užsisakymo ir kainų sąrašo arba prašymą susisiekti. Jei taip pat sutinkate su šiuo prašymu, jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, kaip aprašyta toliau, ir jūsų asmens duomenys susiejami su slapukų duomenimis, kaip aprašyta toliau mūsų slapukų politikoje
Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės informaciją, nuostatas. 
Tvarkymo pagrindas: sutikimas. 

Jūsų prašymų, susijusių su pardavimu, tvarkymas Asmens duomenys, prieš pardavimą pateikti naudojant internetines formas, pokalbių funkcijas ir t. t., naudojami siekiant su jumis susisiekti ir apdoroti konkretų prašymą, pvz., prašymą dėl apsilankymo remonto dirbtuvėse, konkretaus pasiūlymo ir kitų paslaugų, kurias galima užsakyti interneto svetainėje, užsisakymo. Jei taip pat sutinkate su šiuo prašymu, jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, kaip aprašyta toliau, ir jūsų asmens duomenys susiejami su slapukų duomenimis, kaip aprašyta toliau mūsų slapukų politikoje
Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės informaciją, nuostatas. 
Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas. 

Rinkodara: asmens duomenys naudojami rinkodaros tikslais, įskaitant mūsų tikslinį bendravimą su jumis pagal jūsų interesus bei dominančias sritis ir reklaminės medžiagos, be kita ko, informacinių biuletenių siuntimą. Jūsų asmens duomenys sujungiami su slapukų duomenimis, kaip nurodyta toliau mūsų slapukų politikoje
Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete, transporto priemonės informaciją, nuostatas. 
Tvarkymo pagrindas: sutikimas. 
Sutikimas dėl asmenininių duomenų apdorojimo apima abiejų pusių interesus.

Vartotojo patirties svetainėje gerinimas: asmens duomenys surenkami, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojame šią informaciją, kad galėtume optimizuoti vartotojo patirtį savo svetainėje ir naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau apie tai skaitykite mūsų slapukų politikoje
Kokius duomenis naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete ir apklausiant vartotojus bei vykdant susijusius konkursus naudojamus bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį. 
Tvarkymo pagrindas:  sutikimas 

Svetainės statistika: asmens duomenys naudojami rengti statistinę informaciją apie mūsų svetainės ir susijusių paslaugų naudojimą.  
Kokius duomenis naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete.  
Tvarkymo pagrindas: sutikimas 
 
Naudojantis parduotuvėmis ir remonto dirbtuvėmis: kai perkate autorizuotų pardavėjų tinklo parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus toliau nurodytais tikslais:   

Paslaugų teikimas: kai perkate autorizuotų pardavėjų parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus teikdami įsigytas paslaugas. Tai daroma, pavyzdžiui, įsigyjant automobilius ir konkrečias atsargines dalis, taip pat aktyvinant garantiją ir importuotojui teikiant galimas papildomas paslaugas, pvz., pagalbą kelyje.  
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, transporto priemonės informaciją, užsakymų numerius. 
Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas. 

Techninio aptarnavimo ir garantijos tvarkymas: tvarkant dokumentus dėl atliktų paslaugų ir kontrolės, kurie yra būtina gamyklos garantijos sąlyga, gauname ir tvarkome informaciją apie jūsų automobilį. Tas pat galioja, jei gamykloje imamasi veiksmų ištaisyti galimus defektus ir trūkumus. Tvarkant galimus garantijos atvejus, atskleidžiami ir tvarkomi dokumentai dėl proceso tarp pardavėjo, importuotojo ir gamyklos. Šiuose dokumentuose, be informacijos apie jūsų automobilį, gali būti asmens duomenų. 
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, transporto priemonės informaciją, užsakymų numerius, palaikymo atvejų istoriją. 
Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas. 

Klientų pasitenkinimo apklausos: siekdami sekti klientų pasitenkinimą visoje rinkoje ir gauti informacijos nuolatiniam klientų aptarnavimo tobulinimui, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis vykdydami klientų pasitenkinimo apklausas. 
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, transporto priemonės informaciją, informaciją apie naujausią pirkimą. 
Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas 

Pranešimai apie techninį aptarnavimą: siekdami užtikrinti gerą klientų aptarnavimą, siunčiame jums pranešimus apie techninį aptarnavimą , pvz., kėbulo patikrinimą, patikrinimą dėl rūdžių ir kt., kuris yra susijęs su jūsų garantijos aprėptimi. Šiomis aplinkybėmis gauname ir tvarkome jūsų asmens duomenis. 
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, transporto priemonės informaciją, rezervaciją remonto dirbtuvėse. 
Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas. 

Statistika ir ataskaitos: kad galėtume įvertinti pardavėjų veiklą, sekti pardavėjų darbą, plėtoti ir gerinti pardavimo procesus pardavėjų tinkle, taip pat atlikti klientų ir rinkos analizes verslui plėtoti, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis.   
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės informaciją, užsakymo numerius, palaikymo atvejų istoriją 
Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas. 

Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai nuo surinkimo (tada vyksta duomenų nuasmeninimas) 

Šiais kitais atvejais: 
Laiškų rinkodara: asmens duomenys naudojami rinkodaros tikslais, įskaitant reklaminių laiškų siuntimą jums. Tai gali būti atliekama pagal informaciją, kurią surinkome iš viešųjų sąrašų ir (arba) plėtodami kliento ryšius su jumis. 
Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, transporto priemonės duomenis, nuostatas ir kitus viešus duomenis. 
Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas. 

Vaizdinė medžiaga rinkodaros tikslais: savo produktų ir paslaugų įvaizdžio kūrimo ir rinkodaros tikslais mes gauname jūsų sutikimą savo rinkodaros medžiagoje naudoti vaizdinę medžiagą, kurioje esate jūs. Tai gali būti vaizdai, skirti socialinei medijai, interneto svetainei ir brošiūroms. 
Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, nuotraukas, vaizdo įrašus. 
Tvarkymo pagrindas: sutikimas.

ŠALTINIAI 

Kai surenkame informaciją iš kitų šaltinių nei jūsų, šis arba šie šaltiniai bus: 

a) Automobilių pardavėjas, kai rinkimo tikslas yra statistika, rinkodara bei sutarties vykdymas 

b) Viešieji registrai: transporto priemonių registras, asmens tapatybės numerių registras, CVR registras, kai tikslas yra aiškus identifikavimas ir sutarties vykdymas. 

c) Lizingo ir finansavimo įmonės, kai tikslas yra sukurti kredito galimybes sudarant sutartį. 

d) Kredito vertinimo agentūros, kai tikslas yra atlikti jūsų kredito vertinimą sudarant sutartį. 

Apie jus renkama informacija gaunama iš: 
a) ES / EEE

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS 

Politikoje nurodytais tikslais mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis šių kitų tipų gavėjams: 

a) Atitinkamam (-ams) automobilių pardavėjui (-ams) ir gamintojui (-ams)  

b) Partneriams, pvz., finansavimo įmonėms, draudimo įmonėms ir techninio aptarnavimo teikėjams (pvz., pagalbos kelyje, padangų saugojimo, kainų apskaičiavimo ir pan.).    

c) Kitiems teikėjams ir partneriams, kurie padeda vykdyti mūsų veiklą (pvz., techninio aptarnavimo teikėjams, techninės pagalbos teikėjams, tiekėjams, finansų įstaigoms) 

d) Įmonėms, su kuriomis duomenų tvarkytojas yra susijęs įmonėje „Nic. Christiansen Gruppen“ (www.nc.dk). 

e) Valdžios institucijoms. 

f) Socialiniams tinklams (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“).

PERDAVIMAS NE EEE ŠALIMS

Iš principo jūsų duomenis laikome Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba šalyse, kuriose užtikrinamas reikiamas duomenų apsaugos lygis. Tose šalyse taikomi duomenų apsaugos įstatymai, kurie yra lygiaverčiai EEE įstatymams, susijusiems su jūsų duomenimis. 
Tuo atveju, jei dalijamės duomenimis su įmonėmis, kurios yra rezidentės ne (i) EEE arba (ii) šalyse, kuriose užtikrinamas reikiamas duomenų apsaugos lygis, kaip apibrėžta BDAR 5 skyriuje,  su tomis įmonėmis mes sudarome sutartį, kurioje nurodoma, kad jos tvarkys jūsų duomenis panašiai kaip mes. Tokiais atvejais mes užtikriname perduodamų duomenų saugumą. Platesnę informaciją apie atitinkamus perdavimus ir tvarkymus gali gauti susisiekę su mumis.  

Mes dalijamės jūsų informacija su šiais gavėjų, kurie gali būti įsikūrę ne EEE šalyse, tipais: 
a) Automobilių gamintojai gauna transporto priemonės informaciją, kad galėtų teikti gamyklos garantiją bei statistikos ir ataskaitų sudarymo tikslais. 
b) Duomenų tvarkytojams, pvz., sistemų tiekėjams, perduodami transporto priemonės ir asmens duomenys, kad jie galėtų tvarkyti šiuos duomenis mūsų vardu politikoje nurodytais tikslais.

SAUGOJIMAS IR ŠALINIMAS

Jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek būtina tikslui (tikslams), kuriuo (kuriais) duomenys tvarkomi, pasiekti. Paprastai duomenys yra saugomi 5 metus nuo konkrečių duomenų tvarkymo dienos, tačiau tam tikrais atvejais duomenų saugojimo trukmė gali būti ilgesnė arba trumpesnė, pavyzdžiui vykdant teisinius reikalavimus dėl duomenų šalinimo ar saugojimo.  

PRIVALOMA INFORMACIJA 

Informacija, kurią renkame asmens duomenims tvarkyti, kai kuriais atvejais yra privaloma, t. y., ji būtina norint susisiekti su jumis, teikti paslaugas, atlikti kredito vertinimą ir kt. Vykdant konkrečių duomenų tvarkymą, informuosime jus, kokia informacija yra privaloma. Jei negauname privalomosios informacijos, negalime teikti norimų paslaugų.

JŪSŲ TEISĖS

Turite šias teises: 

- Turite teisę reikalauti pamatyti, pataisyti arba panaikinti savo asmens duomenis. 

- Taip pat turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui ir apriboti savo asmens duomenis. 

- Visų pirma besąlyginę teisę prieštarauti savo asmens duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. 

- Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jūsų atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo, vykdyto iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.  

- Turite teisę asmens duomenis, kuriuos esate pateikę, gauti struktūrizuota, įprasta ir elektroniniu būdu nuskaitoma forma (duomenų perkeliamumas).  

- Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 

 
Galite pasinaudoti savo teisėmis šiais būdais: susisiekdami su duomenų tvarkytoju naudodami anksčiau nurodytą kontaktinę informaciją arba parašydami adresu [email protected]
Šioms teisėms gali būti taikomos sąlygos arba apribojimai. Todėl nėra garantijos, kad, pavyzdžiui, turėsite teisę į duomenų perkeliamumą konkrečiu atveju – tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su duomenų tvarkymo veikla. 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.09.2020