E-parduotuvės taisyklės

Sąvokos

Automobilis – Pardavėjo per e. parduotuvę siūlomas automobilis.

Pardavėjas – Pirkėjo per e. parduotuvę pasirinktas Pardavėjas.

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi e. parduotuve ir sudaro e. parduotuvėje Automobilio Užsakymo sutartį.

Elektroninė parduotuvė (e. parduotuvė) – NCG Import Baltics OÜ per Honda.ee/lv/lt internetinius puslapius įdiegta Automobilių rezervavimo platforma, per kurią Pirkėjas gali pradėti Automobilio pirkimo iš Pardavėjo procesą. Galutinis pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir fizinėje parduotuvėje.

Užsakymas – per e. parduotuvę Pirkėjo pateiktas noras įsigyti e. parduotuvėje siūlomą Automobilį.

Užsakymo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo per elektroninę parduotuvę sudaryto užsakymo santrauka, kurią Pirkėjas pasirašo elektroniniu parašu ir kurios pagrindu sumokamas Automobilio rezervacijos mokestis.

Pardavimo sutartis – Pardavėjo sudaryta sutartis, kurioje aprašomos galutinės sandorio, sudaromo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, sąlygos.

Sąlygos – šios bendrosios sąlygos, reglamentuojančios Automobilio pirkimą per elektroninę parduotuvę.

 

 1. Sąlygų apimtis ir galiojimas
  • Taisyklės ir sąlygos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja dėl teisinių santykių, atsirandančių perkant prekes elektroninėje parduotuvėje.
  • Be šių sąlygų, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, teisinius santykius reglamentuoja ir Estijos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
  • NCG Import Baltics OÜ yra tik elektroninės parduotuvės paslaugų teikėjas. Elektroninės parduotuvės platforma leidžia Pardavėjui ir Pirkėjui sudaryti Užsakymo sutartį, kuria Pirkėjas pradeda Automobilio pirkimo iš Pardavėjo procesą. NCG Import Baltics OÜ neatsako už Pardavėjo per e. parduotuvę siūlomų Automobilių savybes ir kainą, taip pat už teises ir pareigas, susijusias su Pardavimo sutarties sudarymu ar vykdymu, taip pat NCG Import Baltics OÜ neatsako prieš Pardavėją ar Pirkėją, jei yra pažeidžiama Pardavimo sutartis.
  • NCG Import Baltics OÜ turi teisę vadovaujantis elektroninės parduotuvės plėtra ir siekiant geresnio ir saugesnio elektroninės parduotuvės naudojimo, keisti ir papildyti šios sutarties sąlygas ir kainyną. Apie sąlygų ir kainyno pakeitimus ir papildymus yra informuojama per e. parduotuvę. Sąlygų ir kainyno pakeitimai įsigalioja nuo atitinkamo pakeitimo paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento. Jeigu Pirkėjas užsakymą pateikia iki sąlygų pakeitimų įsigaliojimo, Pirkėjo ir Pardavėjo teisiniams santykiams taikomos sąlygos, galiojusios Pirkėjo užsakymo pateikimo metu, jeigu įstatymai ar šios sąlygos nenumato kitaip.

 

 1. Kainos
  • parduotuvėje pateiktos kainos galioja sudarius Užsakymo sutartį ir sumokėjus avansą arba tol, kol e. parduotuvės administratorius nepakeis kainų.
  • Visos kainos nurodytos su 21 procentų PVM.

 

 1. Automobilių apibūdinimas
  • parduotuvėje rodomi automobiliai yra Pardavėjo sandėlyje esantys arba į sandėlį atvykstantys automobiliai.
  • Prie į sandėlį atvykstančių automobilių yra nurodytas numatomas automobilio atvykimo į sandėlį laikas. Kadangi atvykimo į sandėlį laikas gali keistis dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie galimus atvykimo laiko pasikeitimus per protingą terminą iki numatomo atvykimo į sandėlį laiko.
  • Sandėlyje esančio automobilio pristatymo laikas yra derinamas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, atsižvelgiant į Pirkėjo pageidavimus ir Pardavėjo galimybes.
  • Elektroninėje parduotuvėje nėra galimybės pateikti gamybos užsakymų „Honda“ gamyklai ar sukonfigūruoti automobilį pagal specialius savo pageidavimus.
  • parduotuvėje pateiktame automobilių aprašyme galite matyti pagrindinius automobilių techninius duomenis, komplektaciją, spalvą ir Pirkėjo pageidavimu Pardavėjo sumontuojamą papildomą įrangą su kainomis.

 

 1. Užsakymo sudarymas
  • Norėdami užbaigti užsakymą, pasirinkite meniu „Pirkti dabar“ šalia norimos transporto priemonės. Norint gauti informacijos, galima Pardavėjui užklausą apie pasirinktą automobilį siųsti naudojantis meniu „Siųsti užklausą“.
  • Norint užbaigti užsakymą, meniu „Pirkti dabar“, reikia suvesti Pirkėjo rekvizitus, finansavimo būdą ir Pardavėjo atstovybę, kurioje norite atsiimti automobilį. Taip pat turite sutikti su čia aprašytomis e. parduotuvės sąlygomis.
  • Būsite nukreipti pasirašyti užsakymo sutartį. Patikrinkite užsakymo sutartyje esančius duomenis ir pasirašykite ją naudodamiesi pateiktomis elektroninio parašo pasirašymo programėlėmis (Mobile-ID, Smart-ID).
  • Tolesnis mokėjimas turi būti atliktas pasirinkus užsakymo sutartyje nurodytą išankstinį apmokėjimą iš siūlomų elektroninių mokėjimo sprendimų (banko nuorodos, kreditinė kortelė).
  • Užsakymo sutartis laikoma sudaryta po to, kai į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą yra sumokama pagal užsakymo sutartį mokėtino avanso suma.
  • Pradedant užsakymą, užsakytas Automobilis yra Pirkėjui rezervuojamas 30 minučių. Per šį laiką Pirkėjas gali tęsti nebaigto užsakymo pildymą.
  • Esant nebaigtam užsakymui, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju nurodytais Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kad esant poreikiui jis padėtų Pirkėjui įvykdyti užsakymą.

 

 1. Automobilio pristatymas
  • Įsigaliojus užsakymo sutarčiai pagal sąlygų punktą 4.5, pasirinktas automobilis rezervuojamas Pirkėjui.
  • Jeigu Pirkėjas finansavimui pasirinko automobilio išpirkimą, Pardavėjas per 3 darbo dienas persiunčia Pirkėjui pirkimo-pardavimo sutartį ir sąskaitą faktūrą likusios sumos apmokėjimui. Jie siunčiami Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  • Jeigu Pirkėjas finansavimui pasirinko lizingą, Pardavėjas per 3 darbo dienas persiunčia lizingo paraišką su Pirkėjo duomenimis pasirinktai finansų įstaigai. Priėmus teigiamą sprendimą dėl finansavimo, Pardavėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo sprendimo dėl finansavimo gavimo, pristato Pirkėjui Pardavimo sutartį kartu su lizingo sutartimi.
  • Tuo atveju, jei Pirkėjas tinkamai įvykdo visus iš Pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus sumokėti pirkimo kainą arba pasirašo lizingo sutartį, Pardavėjas susitaria su Pirkėju dėl automobilio atsiėmimo laiko.
  • Automobilio perdavimo dieną tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomas automobilio perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo nuosavybės teisė į automobilį iš Pardavėjo pereina Pirkėjui.

 

 1. Užsakymo anuliavimas
  • Pirkėjas turi teisę atšaukti savo užsakymą, sumokėjęs avansą, bet prieš sudarant Pardavimo sutartį, atsiųsdamas atitinkamą pranešimą Pardavėjui su užsakymo numeriu ir savo atsiskaitomosios sąskaitos numeriu el. paštu. Tokiu atveju avansas Pirkėjui grąžinamas per 14 dienų.

 

 1. Naudoto automobilio išpirkimas
  • Per elektroninę parduotuvę Pirkėjas gali paprašyti, kad Pardavėjas pateiktų pasiūlymą su jo naudoto automobilio išpirkimo kaina.
  • Tuo tikslu Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje esančiame Trade-In modulyje turi įvesti savo naudotos transporto priemonės duomenis, kurie yra matomi Pirkėjui įvykdžius naujo automobilio užsakymą.
  • Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Pirkėjui pasiūlymą, dėl naudoto automobilio išpirkimo.
  • Pardavėjo persiųstas pasiūlymas nėra privalomas tol, kol tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nėra sudaroma išpirkimo sutartis.

 

 1. Atsakomybė ir nenugalimos jėgos aplinkybės
  • Pardavėjas yra atsakingas prieš Pirkėją ir Pirkėjas yra atsakingas prieš Pardavėją už kitai šaliai, pažeidžiant šios sutarties sąlygas, padarytą žalą taip, kaip tai numatyta Estijos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
  • Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui, ar už vėlavimą pristatyti Automobilį, jei žala ar vėlavimas pristatyti Automobilį kilo dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo įtakoti ir kurių pasireiškimo Pardavėjas nenumatė ar negalėjo nenumatyti (nenugalimos jėgos aplinkybės).
  • Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų (transporto įmonių, papildomos įrangos tiekėjų, lizingo bendrovių ir kt.) teikiamų paslaugų neatitikimą ar vėlavimą.

 

 1. Kitos sąlygos
  • Visi e. parduotuvės naudojimo ir pirkimo metu Pardavėjui žinomais tapę asmens duomenys yra traktuojami kaip konfidenciali informacija. Užšifruotas duomenų perdavimo su bankais kanalas užtikrina pirkėjo banko rekvizitų saugumą. Nei Pardavėjas, nei e. parduotuvės vadovas neturi prieigos prie jų.
  • Sprendžiant šiose sąlygose atskirai neišspręstus klausimus, yra vadovaujamasi Estijos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

 

 • Atsakomybės atsisakymas
  • Visos prekių nuotraukos e. parduotuvėje yra iliustracinės, tačiau kuo artimesnės tikroms prekėms.
  • Pardavėjas pasilieka teisę koreguoti prekių kainas. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę per 10 darbo dienų atšaukti pardavimą ir grąžinti pinigus į kliento atsiskaitomąją sąskaitą.
  • Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti išpardavimą, jei su preke iškilo bent viena iš šių problemų: įvedant kainą įvyko žmogiška klaida arba sistemoje įvyko techninė klaida (pavyzdžiui, 30 000 eurų kainuojantis automobilis parduodamas už 3 000 eurų ir tai yra akivaizdi klaida. Iš to darome prielaidą, kad klientas turėtų suprasti, kad tai yra klaida ir kad prekė neturėtų būti parduodama už tokią kainą.)
  • Informacija apie prekę yra reguliariai tikrinama ir tobulinama. Duomenys gali būti atnaujinti po paskutinio Pirkėjo apsilankymo. Tokiu atveju Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekės duomenų teisingumą.