Išorė

Eny1 Ambient Lighting
Toliau: interjeras

* Palyginimui pateikta orientacinė įkrovimo trukmė. Optimaliomis sąlygomis, pavyzdžiui, esant maždaug 25 °C temperatūrai, 100 kW nuolatinės srovės įkrovimo režimu nuo 10 % iki 80 % galima įkrauti per maždaug 45 minutes, o 11 kW kintamosios srovės įkrovimo režimu – per maždaug 6 valandas. Faktinis įkrovimo laikas priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant įkrovimo įrenginio ir akumuliatoriaus amžių, tipą, būklę ir temperatūrą, pradinį įkrovos lygį ir aplinkos sąlygas, pavyzdžiui, lauko temperatūrą naudojimo vietoje. Įkrovimo laikas gali būti ilgesnis esant šaltesniam orui ir jei dėl akumuliatoriaus temperatūros įsijungia apsaugos technologija.

Interjeras

Eny1 Hero 5
Toliau: technologijos

Technologijos

Eny1 Next Charging
Toliau: įkrovimas

Įkrovimas

Next Safety
Toliau: saugumas

Saugumas

Mūsų naujausios „e:Ny1“ saugos funkcijos

Mūsų naujausios „e:Ny1“ saugos funkcijos

Į „e:Ny1“ standartiškai įdiegėme visas naujausias „Honda SENSING“ pagalbos vairuotojui technologijas. Joje yra susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema, kuri sustabdo jus nuo neišvengiamo susidūrimo, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, kuri padeda išlaikyti eismo juostą, ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, skirta išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.

„Honda SENSING“ funkcijos

Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema

Apsaugos nuo susidūrimo valdant akceleratorių sistema

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė Įspėjimas apie priekinį susidūrimą

Išmanusis greičio ribotuvas

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDW)

Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema

Įspėjimo apie automobilio pajudėjimą priekyje sistema

Sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija

Apsaugos krypstant iš kelio sistema

Važiavimo eismo spūstyse asistentas

Kelio ženklų atpažinimo sistema

Papildomos saugos funkcijos

Kelių vaizdų kamerų sistema

Pagalbinė automobilio statymo sistema „Honda Parking Pilot“

Aktyviosios tolimosios šviesos

 

Eny1 Next Performance
Toliau: važiavimo charakteristikos

Važiavimo charakteristikos